Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Persoonsgegevens van gasten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-    Administratieve doeleinde;
-    Communicatie over de boekingen/aanvragen;
-    Uitvoering geven aan een boeking.

Grondslag hiervoor is de overeengekomen opdracht. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    (zakelijk) Telefoonnummer;
-    (zakelijk) E-mailadres;
-    Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Grondslag hiervoor is de arbeidsovereenkomst. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer; 
-    E-mailadres;
-    Geboortedatum;
-    Salarisgegevens;
-    Kopie ID;
-    BSN-nummer;
-    Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de arbeidsovereenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie voor onze medewerkers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten over de omgang met persoonsgegevens.

Gebruik van cookies 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Het over u opgebouwde profiel dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Indien u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op:
 
Kasteel de Berckt
De Berckt 1 
5991 PD Baarlo
info@berckt.nl
 

Wanneer wilt u met uw groep op stap?